לשון/דיוקי הגייה/מספר כפלי וסתמי

מספר כפליעריכה

מספר כפלי - משתמשים בו אחרי המילה פי הבא מהמילה "פה" (זכר) ולכן אחרי פי תהיה המילה תמיד בזכר.

דוגמאות :

פי שלושה, פי ארבעה, פי שמונָה...


מספר סתמיעריכה

מספר סתמי - משתמשים בו כאשר ניתן להוסיף את המילה מספר בין ש"ע למספר והוא יופיע בנקבה תמיד.

דוגמאות : בית מס', קו מס', עמוד מס', טור מס', מס' תעודת זהות ועוד.


דוגמא : המופע יהיה באולם (מספר) 201.

לכן : המופע יהיה באולם מאתים ואחת.