כימיה לבגרות/סטויכיומטריה/עודפים

עודפים - מצב בו אנו שמים לתמיסה כמות גדולה יותר מחומר מסוים או שהיה בה כמות גדולה יותר של חומר, ולכן, לא כל המולקולות הגיבו זה עם זה, ולכן, נשאר עודף מהחומר.

דרך פעולהעריכה

  1. בדרך כלל כשיש עודפים נתונים 2 נתונים (אותם אנו לא יכולים לגלות לבד; בניגוד למסה מולרית וכדומה).
  2. חישוב המולר.
  3. בדיקת היחסים.
  4. בדיקה

דוגמאעריכה

לקחו 150 ג"ר   ו16 ג"ר  . כמה ג"ר   התקבלו?

 
       
16 150 gr
18 262 58 98 m.m
16/58=0.3 150/98=1.5 n

בדיקת יחסים 2:3 (  ל- ) ; 3:2 (  ל-  ) :

  • 1.5*1.5 = 2.25 - אין לנו את הכמות (יש לנו רק 0.3 ג"ר  )
  • 0.3*0.66 = 0.2 - יש לנו עודף של : 0.3-0.2=0.1 ג"ר  

בדיקהעריכה

"הפוך על הפוך" – הבדיקה בסטויכיומטריה עוזרת לנו לבדוק האם הפתרון נכון, אולם, היא יכולה לעזור לנו לבדוק האם יש עודפים . ישנו סיכוי של 50% לגלות בבדיקה האם יש עודפים, כיוון, שיתכן שהיחס בו נשתמש, יהיה היחס הנכון (הנמוך) ולכן הפתרון יצא נכון (בדוגמא היחס 2:3 – 0.66).