כימיה לבגרות/סטויכיומטריה

בנושא זה נעזר בשלוש נוסחאות

  • .

כמו גם, נעזר בנושא משוואה כימית על מנת לפתור בעיות.

בכולם ניצור טבלה בה נציב את המשוואות בטור הראשון, ונפתור.

תוכן עניינים
  1. מסה מולרית, ריכוז מולרי של נוזל ושל גזים
  2. סטיוכומטריה במשקל (מסה)
  3. סטיוכומטריה בנפח (אצל גזים)
  4. סטיוכומטריה בריכוז/תמיסה
  5. כימיה לבגרות/סטויכיומטריה/עודפים