לטינית/משפטי תנאי coni

שלילה: nisi.

משפט תנאי נפתח תמיד במילה si (אם). משפט תנאי עם מודוס coni מתאר פעולה שהקשר שלה אל המציאות היא פחותה מזה של משפט תנאי במודוס ind.

לפיכך משפט תנאי עם coni יכולה להצטרף מלית שמחלישה את הקשר למציאות.

etiam si גם אם
ut si כמו גם (כאילו)
sive...sive... אם ואם...

זמן וסוג המשפט

עריכה

זמן הפעלים חשוב מאוד. הפועל הפותח את משפט התנאי קובע איזה סוג תנאי יהיה המשפט (פוטנציאלי או אי ריאלי). לעומת זאת הפועל השני נקבע בהתאם לתיאום זמנים.

משפט תנאי פוטנציאלי (potentials)

עריכה

(שם נוסף: אידאל) הוא משפט שיש התממשות למתואר בו ולכן הפועל במשפט הראשי יהיה ב-praes ויתורגם בעברית בלשון עתיד. דוגמה:

אם (והיה ו)אני אהפוך לעני, אני אשא את המחסור בקלות Si pauper fiam, inopiam facile feram

משפט תנאי אי ריאלי

עריכה

משפט שהתממשות שלו נמוכה מאוד.

משפט אי ריאלי להווה (imperfect) הוא משפט שהתממשות שלו נמוכה בהווה אך אם היה קורה השתלשלות אירועים אותם מתאר המשפט. הוא מתורגם: אילו היה קורה ש...אז...(תלוי בתיאום זמנים)...

אילו כל המחלות מוסרים, האם אנשים היו הופכים לבני אל מוות Si omnes morbi tollerentur, immortalesne fierent homines?

משפט אי ריאלי לעבר (pl.perfect) הוא משפט שהתמששות שלו בעבר הייתה מאוד נמוכה.

אם נאשם יכול היה למצוא עד אף מאשים לא היה מזיק לו Si testes invenire potuisset reus, nullus accusator ei nocuisset

על פי זמן הconi אנו יכולים לדעת את הזמן של התוצאה והשאלה. דוגמה: אי ריאלי בעבר עם תוצאה בהווה.

אילולי היה חשוב אצלי כל כך השיחה של חברים מטומטמים אז הינו חיים בחיים מאושרים (עכשיו)

Nisi apud me tantum valuisset sermo stultorum amicorum beatissimi vivermus

המשך המודוס לאחר נקודה מציין כי משפט התנאי ממשך דוגמה:

אילו השלטון היה מועבר לי כנגד המנהג היום, [אז] הייתי מנהל את הדברים אכן באופן אחר. לאחר שהתקפה של המצודה נעזבה, הייתי מוביל את הצבע לנהר, ושם כוחות של האויב, לאחר שהוסטו לקרב, היו מגורשים ומפורקרים לגמרי Si imperium mihi contra consuetudinem hodie deferretur, alia quidem ratione res administream. Arcis oppugnatione relicta legiones ad amnem adducerem, ibique hostrium copiae, ad pugnam incitatae, repellerentur ac plane funderentur