לטינית/פסוקית סיבה

פסוקית סיבה ב-ind

עריכה

תפתח במיליות

 • Quod
 • quoniam
 • quando
 • quod (מכיוון ש)
 • quia (מכיוון/מפני ש)
 • quoniam (מכיוון ש)
 • quomiamid cupis maneo –בגלל שאתה רוצה, אני נשאר

שימוש בconi

עריכה

שימוש בconi יהיה על פי כללי תיאום זמנים:

 • יהיה שימוש בcon במקום ind בשביל ליצור סיבות ex mente aliena
 • Cum/qui,quae,quod + con - מציין סיבה ריאלית.

שלילת פסוקית סיבה

עריכה

לרוב שלילה תהיה פסוקית coni ופחות ind. השלילה תתבצע על ידי מילית non כמו Non quia או Non quod

מבנים של פסוקית סיבה

עריכה
 • פעלי רגשות (עצוב משום ש...) יחד עם Quod
  • + ind לסיבה אובקייטיבית/ריאלית של הרגשה
  • + con לסיבה סובייקטיבית של הרגשה