לטינית/שם עצם/הטייה שלישית/קבוצה ראשונה

קבוצה ראשונה (גזע עיצורי imparisyllabic) ממין זכר ונקבה

עריכה
  • הגנטיבוס והנומטיבוס שונה במספר ההברות.
  • שמות עצם ממין זכר ונקבה
תבנית
יחסה נקבה/זכר יחיד נ/ז רבים סתמי יחיד סתמי רבים
נומינטיבוס אין צורה קבועה es- אין צורה קבועה a-
גניטיבוס is- um- is- um-
דטיבוס i- ibus- i- ibus-
אוקוזטיבוס em- es- זהה לנומינטיבוס a- (זהה לנומינטיבוס)
אבלטיבוס e- (רפויה) ibus- e (רפויה) ibus-


Cōnsul, is, m
sg pl
nom cōnsul cōnsulēs
voc cōnsul cōnsulēs
acc cōnsulem cōnsulēs
gen cōnsulis cōnsulum
dat cōnsulī cōnsulibus
abl cōnsule cōnsulibus

דוגמא לשינוי של מילים imparisyllabic

עריכה

קיימת קבוצה של מילים אשר האות האחרונה עוברת תהליך שינוי לדוגמה האות x הופכת ל-g במילה Rex כשהיא בגנטיבוס.

מלך rex, regis, m
שלום pax,pacis, f
גבורה (לפעמים n, t נופלים בנומנטיבוס) virtus, virtutis, f
חירות (לפעמים n, t נופלים בנומנטיבוס) Librertus, libertatis, f
חייל Miles, militis, m
אדם homo, hominis, m
שיח srmo, sermonis, m
הר mons, montis, m
שומר custos, custodis, m
fraus, fraudis,f
Uxor, oris, f

דוגמה

עריכה

עוד אחד, נטית המילה "Rex, Regis; m" (מלך). השורש הוא "Reg" (כאשר הסיומת היא "s" והשורש תם ב-g או C [שיוצגו בזמנו באופן זהה בכתב], אז הצירוף מתכווץ ל-"x") ולכן מלכה היא "Regina".

יחסה יחיד רבים
נומינטיבוס Rex Reges
גניטיבוס Regis Regum
דטיבוס Regi Regibus
אוקוזטיבוס Regem Reges
אבלטיבוס Rege Regibus


דוגמה

עריכה

ניקח כדוגמה את המילה "Oriens, Orientis" שפירושה "מזרח". מה השורש? נכון מאוד, "Orient" (הצליל ts, שאינו מקובל מאוד בלטינית במתכונת הזאת, התרופף ל-"s")

בואו נפשט את מפלצת הנטיה השלישית: ראשית כל, שימו לב שנטיית הסתמי זהה לנטיית הזכר/נקבה מלבד מספר מקומות, שבהם היא מצייתת לאותם כללים שלהם כמו בנטייה השניה: נומינטיבוס = אוקוזטיבוס, ונומינטיבוס רבים (וכן אוקוזטיבוס רבים) הוא "a". עתה נדגים את הנטיה הזכרית בשם "(Oriens, Orientis; m. (III", שפירושו: מזרח, זריחה. (מקורו ב"אור", ומכאן: אורינטציה, התמצאות)

יחסה יחיד רבים
נומינטיבוס Oriens orientēs
גניטיבוס Orientis Orientum\orientium [1]
דטיבוס orientī Orientibus
אוקוזטיבוס Orientem Orientes\orientīs
אבלטיבוס Oriente Orientibus
ווקטיבוס oriēns orientēs
    • באופן דומה קיימים קבוצה של שמות עצם ממין נקבה כמו למשל Uxor, oris, f שנוטים לפי נטיה ראשונה קבוצה ראשונה של גזע עיצורי.

אוצר מילים - תת קבוצה א: המשפחה (parisyllabic)

עריכה
אב pater, patis
אמא mater, matis
אח frater, fratris
זקן senex, senis
צעיר Juvenis, Juvenis
כלב caris, canis

קבוצה ראשונה (גזע עיצורי imparisyllabic) - נטית סתמי

עריכה
corpus, oris, m
sg pl
nom corpus corporă\ǐă
voc corpus corporă\ǐă
acc corpus corporă\ǐă
gen corporis corporum
dat corporī corporibus
abl corpore corporibus
דוגמה לשינוישל מילים inparisyllabic סתמי
שם nomen, nominis,n
פשע Scelus, sceleris,n
הישג Opus, operis, n
פה, פנים, שפך של נהר os, ori, n
ראש caput, capitis, n
דרך Ieter, itineris
ברונזה Aesm aeris
  1. ^ כשרואים um יש לבדוק סוג נטייה