לשון/דיוקי הגייה

שם מספר עריכה

יש מספר קבוצות של שם מספר אשר להן חוקים משלהן.

הקבוצות הן:

אותיות שימוש עריכה

אחרים עריכה