לשון/דיוקי הגייה

שם מספרעריכה

יש מספר קבוצות של שם מספר אשר להן חוקים משלהן.

הקבוצות הן:

אותיות שימושעריכה

אחריםעריכה