לשון/דיוקי הגייה/מספר סודר

מספר סודר - מציין מקומו של ש"ע בסדר מסויים. גם הוא מתאים את עצמו למנו של ש"ע.

זכר נקבה
ראשון ראשונה
שני שניה
שלישי שלישית
רביעי רביעית
חמישי חמישית
שישי שישית
שביעי שביעית
שמיני שמינית
תשיעי תשיעית
האחד עשר האחת עשרה
השנים עשר השתים עשרה
וכדומה וכמדומה