לשון/ניתוח פעלים/גזרה/גזרות השלמים

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת שלמים רָשַם, יכׁל נִרְשֵּם הִרְשִּים הֻרְשַּם לִמֵד לֻמַּד הִתְרַּשֵּם


זמנים עריכה

  • צווי - לא קיים בבניינים הופעל ופועל.

בניינים עריכה

יש לדעת את נושא הבניין; לפניכם תמצות נושא הבניין, מיקוד והרחבה של הנושאים.

בניין קל עריכה

  • לפעמים בעבר מופיע בניין קל בצורה פָעׁל. למשל : יכׁל, שָכֹל וכדומה.
  • לרוב, בהווה מופיע בניין קל בצורה פועֵל, אולם יש פעמים, בהם הבניין מופיע בצורה פָּעֵל. למשל : ישֵן.
  • פָעוּל – בניין קל.
  • חוק החיטוף - בנוכחים ובנוכחות בזמן עבר. למשל : *לַמדתם –(חוק חיטוף)--> לְמדתם.

הופעל ופועל עריכה

שימו לב שניתן לנקד בקמץ קטן, כלומר הָפעל ופָעל. למשל הָדְלַּק.

כיצד מבדלים? עריכה

למשל השורש של המילה הֻדְלַּק הוא ד-ל-ק. כיוון שה שורוק אינו בשורש; המילה הדלק היא בבניין הופעל.


העיצורים השורקים (צ,ט,ש,ס,ז) עריכה

בבגרות, יש לציין בפרטים את התהליכים שחלים על כל אחת מהמילים.

שיכול עיצורים (ש,ס) עריכה

בבנין התפעל יש שיכול עיצורים בין פה"פ כשהיא עיצור שורקי (ס,ש) ות' הקידומת.
למשל : *התשכר—(שיכול עיצורים)->הִשְׁתַּכֵּר

הדמות חלקית קולית עריכה

בבנין התפעל כשפה"פ היא האות ז' חלים 2 תהליכים :

דוגמא : *הִתְזַמֵּן—(שיכול עיצורים)-> *הזתמן –(הדמות חלקית קולית )--> הזדמן (ז,ד הם עיצור קולי).

הדמות חלקית נחצית עריכה

בבנין התפעל כשפה"פ היא האות צ,ט,ק חלים 2 תהליכים :

  • שיכול עיצורים.
  • הדמות חלקית נחצית.

דוגמא : * הִתְצַעֵר—(שיכול עיצורים)-->*הצתער—(הדמות חלקית נחצית)--> הִצְטַעֵר.

דגשים עריכה

דגש חזק תבניתי עריכה

בעה"פ בבניינים הכבדים (פיעל, פועל והתפעל). דוגמא : לִמֵּד – דגש חזק תבניתי.

דגש חזק משלים עריכה

בניין נפעל עריכה

בפה"פ בבניין נפעל בעתיד ובצווי במקום נ' הבניין.

דוגמא : נִלְמַּד. בעתיד : *ינִלְמַּד –(נ' מדמה הדמות מלאה לפה"פ)->ננלְמַּד—(הדמות 2 עיצורים זהים)-> יִלָּמֵד.

בניין התפעל עריכה

בבניין התפעל, כשפה"פ היא ת,ד,ט יש דגש חזק עקב הדמות מלאה ואו התלכדות עיצורים- ת' הקידומת הופכת לפה"פ.

דוגמא : * התדלק –(שיכול עיצורים)--> הדתלק –(התלכדות 2 עיצורים זהים)--> הדּלק .


גרוניות עריכה