לשון/תורת ההגה/העיצור

הערך הזה אוחד עם הערך לשון/תורת ההגה/הגה