לשון/ניתוח פעלים/גזרה/חפי"צ

חפי"צ (ר"ת: חסרי פה"פ יו"ד צד"י) היא אחת מגזרות החסרים של הפועל כאשר פה"פ של השורש היא יו"ד אך היו"ד חסרה במילה והאות שאחריו תהיה מודגשת.

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת חפצ"י (יצת, יצק, יצע, יצב, יצר, יצג) ללא שינוי ד"ח משלים ד"ח משלים ד"ח משלים ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

עקב דגש חזק משלים, פה"פ י' חסרה. בגזרה זו קיימים רק 6 שורשים ("תקע ברג, תקע גבר, בקעת גר וכדו'"):

 • יצת
 • יצק
 • יצע
 • יצב
 • יצר
 • יצג
 • ישנם שני שורשים יוצאי דופן לגזרה, בעלי עה"פ ז': יזמ ו-יזע.

דוגמאות עריכה

שורש בעל פה"פ י' הטיה לבניין התהליך
י-צ-ע הפעיל * היציע –(הדמות מלאה) --> *הצציע –(התלכדות 2 עיצורים זהים)--> הצּיע.

דרך פעולה לזיהוי עריכה

 • הורדת סמני הבניין.
 • קבלת 2 אותיות
 • האות הראשונה מבין השתים (בשורש פה"פ) בעלת דגש חזק – סימן שמדובר בחפ"יצ או בחפ"נ.
  • חפ"יצ - אם האות השנייה היא צ והסיומת היא אחת מאותיות "תקע ברג"
  • חפ"נ – אם הסעיף הקודם בוטל.

דיוק הגייה עריכה

שימו לב, שלפעמים בשפה היום יומית אנו מהגים את גזרת חפי"צ בבניין הפעיל לא נכון. המילים נהגות על פי הניקוד המצוין בטבלה (ללא שינוי, כלומר כמו שלמים) . למשל : צריך לומר הִציג ולא הֵציג.