לשון/ניתוח פעלים/גזרה/חפ"נ

חפ"נ (ר"ת: חסרי פה"פ נו"ן) - עקב דגש חזק משלים, פה"פ נ' חסרה.

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת חפ"נ ללא שינוי (כלומר, כמו שלמים)- נָפַל, אבל בזמן עתיד, ד"ח משלים - יִפֹּל ד"ח משלים - נִּתך ד"ח משלים - הפּיל ד"ח משלים - הֻפּל ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

דוגמאות

עריכה
שורש בעל פה"פ נ' הטיה לבניין התהליך
נ-פ-ל הפעיל * הנפיל – (הדמות מלאה)--> *הפפיל –(התלכדות 2 עיצורים זהים)--> הִפִּּיל.
נ-צ-ל נפעל *נִנצל –(הידמות מלאה) --> נִצַּל

דרך פעולה לזיהוי

עריכה
 • הורדת סמני הבניין.
 • קבלת 2 אותיות.
 • האות הראשונה מבין השתיים (בשורש פה"פ) בעלת דגש חזק.
  • אם האות הראשונה היא צ' והאות השניה היא אחת מהאותיות "תקע ברג" - מדובר בגזרת חפי"צ.
  • אחרת, סימן שהאות האחרונה היא נ'.

הקשר : גזרת חפי"צ

דוגמאות

עריכה

הביט

עריכה
 • המילה : הבּיט
 • הבניין : הפעיל
 • מה שנשאר : בּ-ט
 • כלומר : נ-ב-ט

הגיש

עריכה
 • המילה : הגּיש
 • הבניין : הפעיל
 • מה שנשאר : גּ-ש
 • כלומר : נ-ג-ש

הכיר

עריכה
 • המילה : הכּיר
 • הבניין : הפעיל
 • מה שנשאר : כּ-ר
 • כלומר : נ-כ-ר

שורשים מיוחדים

עריכה

השורש לק"ח מתנהג כמו חסרי פה"פ נ' בעתיד ובציווי. לדוגמה:

 • יקח (לק"ח).
 • קח (לק"ח).

בשורש נת"נ לעיתים גם פ"א הפועל וגם עי"ן הפועל נבלעות. לדוגמה:

 • תִּתֵּנָּה (נת"נ).
 • נָתַתִּי (נת"נ).

השורש נג"ש נוטה בעבר ובהווה בבניין נפעל, אך בעתיד, בציווי ובשם הפועל הוא נוטה בבניין קל. לדוגמה:

 • נִגַּש (נג"ש, נפעל)
 • יִגַּש (נג"ש, קל)
 • לָגֶשֶת (נג"ש, קל)
 • הִטָּה – הפעיל (נ-ט-ה).
 • הִכָּה – הפעיל (נ-כ-ה).

פעלים אלו מנוקדים לפי בניין פיעל נלי/ה, אולם הם מבניין הפעיל. את זה אפשר לדעת בזמנים הווה ועתיד, בהם ה' הבניין חסרה: מַטֶּה, מַכֶּה. בניגוד לפעלים דומים בבניין פיעל שבהם האות ה' היא חלק מהשורש, לדוגמה: מְהַנֶּה (מהשורש הנ"י/ה).