לשון/ניתוח פעלים/גזרת המרובעים

גזרה הכוללת את כל הפעלים בעלי 4 אותיות שורש. כמו : צלצל, צחקק, אבטח וכדומה.

גזרה זו תופיע רק בבניינים : פיעל, פועל והתפעל, ובכל זאת לא יופיע בה דגש תבניתי. ישנם שני חריגים המופיעים בבניין הפעיל: ש.פ.ר.צ (השפריץ) וס.ג.ב.ר (הסגביר).

יש להיזהר שלא להתבלבל בין פעלים תנייניים מגזרת המרובעים לבין פעלים מגזרת השלמים.

דוגמאות :

שורש שלמים שורש מרובעים; תנייני
ב.ט.ח א.ב.ט.ח
ח.ש.ב מ.ח.ש.ב
ד.ל.ק ת.ד.ל.ק
ב.ח.נ א.ב.ח.נ
ח.ז.ק ת.ח.ז.ק

כיצד לא להתבלבל?

עריכה
 • נשים לב לזמן שבו מופיע הפועל.
 • נשים לב לבניין שבו הוא מופיע
 • נשים לב לדגש

בעבר - מרובעים.

דוגמא : הילד תֻדרך ע"י המדריך, והחניכה תֻדרך בידי הילד.

 • תדרך I – עבר, נסתר, פועל, מרובעים.
 • תדרך II – עתיד, נסתרת, הופעל, שלמים.

שימו לב :

 • מֻחְזַר (מרובעים - בפתח בעבר). למשל : הבקבוק מחזר (מ-ח-ז-ר)
 • מֻחְזָר (שלמים - בקמץ בהווה). למשל : התלמידים מחזרים (ח-ז-ר).

עתיד/עבר

עריכה
 • נקיף את המוספית התחלית.
 • נטה את המילה למילת מקור או לזמנים שונים.
 • אם המוספית מופיעה בכל הזמנים, סימן שהיא חלק מהשורש.

דוגמא למרובעים

עריכה

משפט : הם מתדלקים. במילת מקור : הוא תדלק השורש : ת-ד-ל-ק .

דוגמא לשלמים

עריכה

משפט : החנוכיה תדלק בחנוכה. במילת מקור : הֻדלק.

שלמים כיוון :

 1. בניין : הופעל – אין מרובעים.
 2. המוספית "ת" נעלמה בהטיה.