לשון/תורת ההגה/דיפתונג

הדיפתונג פירושו "תנועה וחצי" על הברה אחת והוא חל כאשר מופיעה אפס תנועה על העיצורים u ו- y. כך למשל במילה: שָתוּי. הדיפתונג הופך את האות י' לעיצור ולא לאם קריאה, כך שהדיפתונג סוגר את ההברה שבאה לפניו. בעברית בפועל ובשם העצם נוהגים לכווץ את הדיפתונג לכדי תנועה אחת כאשר הוא מופיע באמצע המילה.