לשון/תורת ההגה

דף זה מיועד למחיקה עקב איחודו בתוכן העניינים של הדף בגרות בעברית, ונותר כאן לצורך השוואה בין גרסת המקור לגרסה החדשה.

תוכן עניינים
הגה
עיצורים ותנועות