מדיה ויקי:Unblocked

החסימה של $1 הוסרה. (שיחה | הודעה | חסימה מחדש)

רשימת החסימות הפעילות מופיעה ברשימת החסומים. כמו כן, רשימה של כל פעולות החסימה שבוצעו מופיעה ביומן החסימות.

אם שחרור החסימה נעשה בעקבות בקשה בדף הבקשות ממפעילי המערכת, נא להסיר את הבקשה.