ויקיספר:בקשות ממפעילים

בדף זה ניתן לבקש בקשות שונות שרק מפעילי מערכת ובירוקרטים יכולים להיענות להן. בעלי ההרשאות יסרקו את הדף תדירות ויבצעו את השינויים המבוקשים, לפי שיקול דעתם, ויסירו את הבקשות הישנות מהדף בצורה ידנית (נא לציין בתקציר העריכה טופל/לא טופל).

אנא פרטו את בקשתכם ואת כל הפרטים הנחוצים כפריט רשימה (כלומר, להתחיל את השורה בתו *).

דברים שנועדו לדפים אחרים:

  • הצעות ודיונים לשינויים במדיניות ובממשק ויקיספר יש לקיים במזנון ולא כאן.
  • לבקשת עזרה טכנית או אחרת בשימוש בוויקיספר יש לפנות לדלפק הייעוץ.
  • בקשות ודיונים לגבי קבלת הרשאות מפעיל מערכת יש לקיים בדף השיחה של אחד הביורוקרטים.
  • בקשות לשינוי שם משתמש בכל אתרי הוויקי יש לבקש בדף זה.

בקשות שלא נועדו לדף זה תימחקנה ללא התראה.

הודעות שלא תעמודנה בכללי ההתנהגות בין חברי הקהילה תימחקנה.

בקשות מחיקה בקשות מחיקה
בקשות מחיקת גרסאות מסוימות בקשות מחיקת גרסאות מסוימות
בקשות הגנה / הסרת הגנה בקשות הגנה / הסרת הגנה
בקשות חסימה / הסרת חסימה בקשות חסימה / הסרת חסימה

בקשות עריכת דף מוגן או הודעת מערכת בקשות עריכת דף מוגן או הודעת מערכת
בקשות שחזור או בדיקת דף מחוק בקשות שחזור או בדיקת דף מחוק
בקשת הרשאות בקשת הרשאות
בקשות אחרות בקשות אחרות

שימו לב: דף זה אינו מאורכב והודעות ישנות בו נמחקות. מסיבה זו, אין לקיים דיונים בדף זה.

בקשות מחיקהעריכה

בקשות חסימה / הסרת חסימהעריכה

בקשות הגנה / הסרת הגנהעריכה

בקשות מחיקת גרסאות מסוימותעריכה

בקשות עריכת דף מוגן או הודעת מערכתעריכה

ניתן לבקש כאן לערוך דפים מוגנים והודעות מערכת. אנונימיים ומשתמשים חדשים יכולים לבקש גם עריכת דפים המוגנים בהגנה חלקית.

שימו לב: ניתן לערוך הודעות מערכת כלליות של תוכנת מדיה־ויקי גם באתר ויקיתרגום ללא הרשאות מפעיל.

בקשות שחזור או בדיקת דף מחוקעריכה

ניתן לבקש כאן שחזור של דפים שנמחקו ובדיקת תכנים של דפים מחוקים וגרסאות מוסתרות, בהתאם למדיניות המחיקה.

בקשת הרשאותעריכה

ניתן לבקש כאן את ההרשאות בדוק עריכות אוטומטית, מנטר וחסין חסימות IP שמפעילי המערכת מורשים להעניק לפי שיקול דעתם. נא להשתמש בתבנית {{הרשאות}} כדי לזרז את הטיפול בבקשה. שימו לב שיש למעט בדיונים ככל שניתן.

בקשות אחרותעריכה