מורה נבוכים לסטודנט בטכניון/פקולטות

פקולטה אתר פקולטי אתר סטודנטים הערות
אוירונוטיקה וחלל [1] פורום, עיתון חווה, ספריה, מזנון, מכונת משקאות.
אזרחית [2] פורום חווה, ספריה, קפיטריה, מכונת משקאות.
ארכיטקטורה [3] פורום חווה, ספריה, מזנון, מכונת משקאות.
ביולוגיה [4] פורום חווה, מכונת משקאות.
ביורפואה [5] פורום ?
ביוטכנולוגיה ומזון [6] פורום חווה, ספריה, מכונת משקאות.
הומניסטיים [7] - ספריה.
הוראת המדעים [8] פורום חווה, מכונת משקאות.
חומרים [9] פורום חווה, ספריה, מכונת משקאות.
חשמל [10] פורום חווה, ספריה, מזנון, מכונת משקאות.
כימיה [11] פורום חווה, ספריה, קפיטריה, מכונת משקאות.
כימית (הנדסה) [12] - קפיטריה, מכונת משקאות.
מדעי המחשב [13] פורום חווה, ספריה, מכונת משקאות.
מכונות [14] פורום חווה, ספריה, מכונת משקאות.
מתמטיקה [15] פורום חווה, ספריה, מזנון, מכונת משקאות.
פיזיקה [16] פורום חווה, ספריה, קפיטריה ומזנון, מכונת משקאות.
רפואה [17] פורום ?
תעשיה וניהול [18] פורום חווה, ספריה, מזנון, מכונת משקאות.


הפרק הקודם:
יום ההכוון
פקולטות הפרק הבא:
אגודת הסטודנטים (אס"ט)