מורה נבוכים לסטודנט בטכניון/פקולטות/אוירונוטיקה וחלל

בנין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל


כדאי לדעת:

יש לבטא "אוירונוטיקה" ולא "אוירונאוטיקה".

קורסי חובה טכניוניים עריכה

סמסטר 1 עריכה

חדוא 1מ'/2, אלגברה לינארית מ', מבוא למדעי המחשב - פייתון , כימיה כללית

סמסטר 2 עריכה

חדוא 2מ'/2, מכניקת המוצקים, מבוא להנ' חומרים לתעופה וחלל, משוואות דיפרנציאליות רגילות, שרטוט הנדסי, פיסיקה 1

סמסטר 3 עריכה

פונקציות מרוכבות, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, פיסיקה 2, אנליזה נומרית, דינמיקה, תכן וייצור

סמסטר 4 עריכה

תרמודינמיקה, פיסיקה 3, מבוא להסתברות, יסודות המבנה האויורונוטי, זרימה בלתי דחיסה, מבוא להנ' חשמל

קורסי חובה פקולטיים עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.קורסי בחירה פקולטיים עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.קישורים חיצוניים עריכה