מייפל/עבודה עם נעלמים

בעת פתיחת התוכנה בפעם הראשונה, כל מחרוזת שאינה מילה שמורה תפורש על ידי מייפל כמשתנה:

diff(var(x)^2, x$2));


אם כעת נבצע השמה ונבצע נגזרת, נקבל:

var:=3: diff(var(x),x)

0


לכן נבצע אתחול של המשתנה var על מנת שמייפל תחזור להתייחס אליו כאל נעלם:

var:='var': diff(var(x),x)


השימוש ב-subs עריכה

subs מאפשר הצבת ערכים לתוך משתנים לשם קבלת תשובה, אך ללא השמה לתוך הנעלם. תכונה זו שימושית במיוחד כאשר יש להציב מקרים שונים לאותה משוואה.

נביט בנוסחה לסדרה חשבונית:

an:=a+(n-1)*d;

a+(n-1)*d


כעת נבצע הצבה:

subs(a=2,n=19,d=5,an);

92הפרק הקודם:
היבטים אסתטיים
עבודה עם נעלמים הפרק הבא:
השימוש ב-solve ובדומיו