מייפל/היבטים אסתטייםתצוגת פלט עריכה

בברירת המחדל, מייפל מחזיר תשובות בשורות נפרדות:

1+1;1+2;1+3;

2
3
4


על מנת להציג את הכל בשורה אחת ניתן להשתמש ב:

print(1+1,1+2,1+3);

2, 3, 4


(ניתן לקבל תוצאה זהה על ידי הרצת 1+1,1+2,1+3)

ניתן גם להשתמש במחרוזות:

x:=8: print(`x is equal to `, x)

x is equal to , 8הפרק הקודם:
הרוח של מייפל
היבטים אסתטיים הפרק הבא:
עבודה עם נעלמים