מערכות ספרתיות ומיקרו מחשבים/הקדמה

למרות שנראה כי המחשבים הם פרי העידן המודרני, בני האדם השתמשו במכשירים מכניים על מנת לפשט חישובים מתמטים משחר הצויליזציה האנושית.

המחשב הראשון - הידיים האנושיות

למעשה "המכשיר" הראשון ששימש את האדם לצורך ביצוע חישובים היה כנראה הידיים. זאת גם ככל כנראה הסיבה לעובדה שאנו עד היום משתמשים בבסיס הספירה העשרוני: כלומר ציון מספרים בעזרת ספירת עשרות (כמספר האצבעות על שתי הידיים) שיטה שנדבר עליה בהמשך.


מכשיר נוסף המדהים בתחכומו אפילו היום הוא כלי חישוב מכני שקיבל את הכינוי מנגנון אנטיקיתרה הוא התגלה ב 1902 על ידי צולל יווני בשם אליאס סטדיאטיס בין השרידים של אוניית משא שטבעה בין השנים 100 ל 150 לפנה"ס. ההיסטוריונים שחקרו את המנגנון הגיעו למסקנה המדהימה שמדובר במחשב מכני עתיק אולי המחשב האנלוגי הראשון בעולם! המכשיר היה מסוגל לחשב את מיקום כוכבי הלכת ולחשב את זמן לקויי החמה והלבנה. במאה העשרים המחשבים הגיעו לדרגת תחכום וכוח חישוב מדהימים מחשב מודרני ממוצע מבצע מילאדרדי (!) חישובים בשניה.כמה מהשגי המחשבים המודרנים ניתן לראות בתמונות בעמוד זה.


כפי שאנחנו רואים פעולת מחשב מודרני מבוססת בצורה כבדה על חישובים מתמטים. אבל קיים הבדל עקרוני בין צורת העבודה של המחשב לבין החישובים שאנו בני האדם רגילים לעשות. בעוד אנשים משתמשים בדרך כלל ב-10 ספרות על מנת לבצע פעולות מתמטיות: שיטת ספירה זאת נקראת ספירה בבסיס עשרוני או דצימלי, המחשב משתמש ב-2 בלבד. שיטה זאת של המחשבים המודרנים מכונה ספירה בבסיס בינארי. ברור שצריך דרך לתקשר, אבל איך מוצאים שפה משותפת?

- הקדמה הפרק הבא:
בסיסים ומעברי בסיס