מקורות כתובים ליהדות/כתבי יד ישנים/לפי תקופה/סוף בית שני ואחריו/תלמוד בבלי

הדף נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.
אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.


תלמוד בבליעריכה

אתר הכי גרסינן להשוואת עדי נוסח של התלמוד הבבלי והשימוש בועריכה

אתר bavli.genizah.org הכי גרסינן באתר פרידברג
האתר נועד להשוואות גרסאות בין מהדורות וכתבי יד וכן בין חלקים בתוך הכתבים עצמם. ומאפשר גם בניית תמצית השוואה עצמאית באתר "מהדורא" - הנלווה אליו.

כיום (שנת תש"ף), הועלו ותומללו סריקות של מקורות כתבי יד בהם התוכן מקיף את כל המהדורה המקורית (כתבי יד "שלמים") של התלמוד הבבלי, ויחד איתם תמליל מוקלד, פרי עבודת צוות המומחים באתר. הצילומים הניתנים הם בד"כ באיכות בינונית, אך ניתן לראות צילומים באיכות משובחת יותר באתרו של כתב היד עצמו, המקושר לאתר הכי גרסינן. אלו כוללים: דפוס וילנא הראשון, אלחגרה (ה'ר"מ), שונצינו (ה'רמ"ד), ודפוס ונציה (ה'ר"פ). קטעים מגניזת קהיר, וקטעים מכרכי ספרים בספריות ובגניזות.


תלמוד ירושלמיעריכה

כתב יד ליידןעריכה

כתב יד ליידן על שם ספריית אוניברסיטת העיר ליידן שבהולנד, נחתם בשנת ה'קפ"ט, חתימת הספריה Or.4720, מכונה סקליגר 3 על שם בעליו הקודם, ובראשי תיבות כי"ל. בכתב יד זה כל המסכתות למעט מכות.

  • סריקת התלמוד הירושלמי כתב יד ליידן: חלק א וחלק ב באתר ספריית

ליידן

דפוס ונציה על פי כתי ליידןעריכה

מידע: דפוס ונציה הוא בעיקר על סמך כת"י ליידן ובכתב היד נותרו הערות של מסדרי הדפוס. (ה'רפ"ג)
סריקות מהדורת יושטיניאן - המהדורה השלישית של דפוס ונציה. נמכר כקונטרסים של 8 עמודים כל אחד.

כתב יד אסקוריאלעריכה

- זהו כתב יד מפואר שכתיבתו נפסקה פתאום. במרכז ותופס את רוב הדף הוא התלמוד הבבלי עם המשנה ב"חלון" במרכז העמוד. לצד התלמוד הבבלי יש את הרי"ף, ובראש העמוד את הירושלמי. בעת כריכתו מישהו חתך את חלקם העליון של הדפים כולל חלק מן הירושלמי שאבד לנצח. ואולי זו הסיבה שהכתיבה הופסקה.


קטעי גניזה וכרכיםעריכה

  • [קטעי גניזה וכרכים] להשלים

מדרשיםעריכה

תלמוד בבליעריכה

ספרות הגאוניםעריכה

ראשוני ספרדעריכה

ראשוני אשכנזעריכה

  • [ששש פירוש רש"י על התורה כת"י לייפציג אחד] (הקלדות ובכל עמוד סריקה ע"י לחיצה על סמל ה-PDF)

הפיוטעריכה

השירה המקראיתעריכה

שירת סוף בית שני ואחריועריכה

הפיוט הארצישראליעריכה

הפיוט הספרדיעריכה

הפיוט האשכנזיעריכה

שירת המשכיליםעריכה