כי העולם צריך להיות ספר פתוח.

אפשר למצוא אותי יותר בויקיפדיה.