נרשמתי רק כדי לתקן פה ושם איזו נקודה או פסיק או נקודה-פסיק, לא מעבר לזה. כרגע, לצערי, אין לי זמן להקדיש מעבר לכך. אחיה