ספרים שלי בכתיבה:

(הספר נכתב על פי התוכנה Movie Maker העברית יש לתרגם את פעולות התונה)