משתמש:נועםיקמר/ויקיספר.

הואדמ את חבורת הדשא שום דבאר כיתוב תמונה

הואד חב"ד
מחשב מדע לקרוא
90% 100% 101%