הערה: שיניתי את החתימה מדניאל מיוסט לדניאל.

שלום.

אני ביעיקר עובד על בלנדר ולפעמים גם על גֵיים מֵייקֵר.

ארגז החול שלי