חשבון זה הוא בוט ששייך ל-Mahdiz (שיחה).

זו אינה בובת קש, אלא חשבון המשמש לביצוע עריכות אוטומטיות או אוטומטיות למחצה.

למפעילי מערכת: אם בוט זה אינו פועל נכון או גורם לנזק, אנא חסמו אותו.

ak:user:MahdiBot Owner: Mahdiz