משתמש:Yakov1122~hewikibooks/היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

הערה: מה שסיימתי אני להוסיף אני ימחק בקו לדוגמא: דוגמא

התקופה הראשונה: בין שתי מלחמות העולם ( חלק ב') עריכה

נושא 1:בריה"מ ויהודי בריה"מ בין שתי מלחמות עולם

א) קשייה של רוסיה בתקופתו של לנין ודרכי ההתמודדות עם קשיים אלו

ב) מאבק בירושה ודרכו של סטאלין לשלטון יחיד

ג) עיצוב המשטר הטוטליטרי בתחומים:פוליטי-שלטוני,כלכלה,חברה,תרבות וחינוך

ד) מדיניות השלטון כלפי היהודים:המאבק בשנים הראשונות נגד גילויי אנטישמיות ואפליית יהודים,ה"יבסקציה"-מטרות ופעולות,איסור על פעילויות בעלות צביון לאומי-ציוני ויהודי-דתי

ה) תוכניות לריכוז טריטוריאלי של היהודים(תוכנית קרים ותוכנית בירוביג'אן)

ו) החרפת המאבק נגד היהודים בשנות ה-30


נושא 2:פולין ויהודי פולין בין שתי מלחמות עולם

א) הקשיים בתהליך גיבושה של פולין כמדינה דמוקרטית חדשה(שאלת המיעוטים,מסורות שונות,ריבוי מפלגות,בעיות בטחון ועיצוב גבולות)

ב) החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברה חקלאית לחברה ומשק מודרניים וחקיקה כלכלית

ג) המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים:דמוגרפיה,מעמד חוקי ומשפטי,כלכלה,תרבות וביטויים לאוטונומיה יהודית עד 1935

ד) דפוסי הפעילות הלאומית("הבונד") והציונית

ה) תמורות ביחס השלטון והחברה אל היהודים בשנים 1935-1939


נושא 3:ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם

א)שנות ה20 שנות שגשוג קידמה שפע ובהסתגרות ושמרנות

ב)המשבר הכלכלי הגדול-גורמי המשבר,ביטויי המשבר והניסיונות של הממשל הפדראלי להתמודד עם המשבר עד 1932

ג)מדיניות "הניו-דיל"-המערך החדש:עקרונות,דרכי מימוש,תוצאות והשפעות

ד)היהודים בארה"ב בין 2 מלה"ע:

1)התמורות שחלו בקרב היהודים בארה"ב בתחומים:דמוגרפיה,חברה,כלכלה,חינוך ותרבות

2)הזרמים הדתיים בין שתי מלחמות העולם(אורתודוקסים,רפורמים,קונסרבטיבים)

3)גיבוש זהות יהודית-אמריקאית בחברה פלורליסטית

4)התנועה הציונית בקרב יהודי ארה"ב בין 2 מלה"ע

5)צמיחתם של ארגונים יהודים-אמריקניים ומאפייני פעילותם המקומית והבינלאומית


נושא 4:צרפת ויהודי צרפת בין שתי מלחמות עולם

א)השפעת תוצאות מלחמת העולם הראשונה על צרפת

ב)הבעיות העיקריות של צרפת בתחומים:שלטון,חברה,כלכלה,בטחון ודרכי ההתמודדות עם בעיות אלה

ג)היהודים בצרפת בין שתי מלחמות העולם

1)מאפייני הקבוצות השונות של היהודים בצרפת והקשרים ביניהם

2)יחס השלטון והחברה בצרפת לקהלות היהודיות השונות

3)תגובות היהודים להתגברות האנטישמיות בצרפת


התקופה השנייה:גרמניה בימי הרייך השלישי, מלחמת העולם השנייה, והשואה עריכה

פרק 1:גרמניה הנאצית,אידיאולוגיה,בניית משטר-מדמוקרטיה לנאציזם,1933-1939

א)האידיאולוגיה הנאצית(כולל:האנטישמיות המודרנית בגלגולה הנאצי ומרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה הנאצית ולדימוי היהודי בעיני הצמרת הנאצית)

ב)הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון והמעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם(כולל:המדיניות כלפי היהודים בשנים 1933-1939)

ג)דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות הנאצית שנכפתה על היהודים

ד)עמדת מדינות העולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי,ועידת אוויאן-הסיבות לכינוסה,טיעונים שהושמעו בישיבותיה,החלטות שהתקבלו ומשמעותן

פרק 2:תוקפנות ופיוס בשנות ה-30

א)מטרות מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית והצעדים התוקפניים שנקטה כדי לממשן

ב)הסבר למדיניות הפיוס של בריטניה ושל צרפת וביטוייה

ג)הסכם ריבנטוב-מולוטוב:תוכנו,והסיבות לחתימתתו

פרק 3:מלחמת העולם השנייה

א)המהלכים העיקריים בחזיתות השונות עד סוף 1941(אין הכוונה לפירוט הקרבות),"האמנה האטלנטית",נסיבות הצטרפותה של ארצות הברית למלחמה</s

ב)הסדר החדש באירופה:הרעיון והצעדים השונים שנקטו הנאצים בתקופת המלחמה כדי לקדם את הגשמתו.

ג)קרבות המפנה במלחמה:מידווי,אל-עלמיין,סטלינגרד

ד)דיונים על פתיחת חזית שנייה והמהלכים העיקריים של בעלות הברית עד לכניעתה של גרמניה

ה)ההחלטות שהתקבלו בועידות יאלטה ופוטסדאם ומשמעותן:הכנעת יפן(המניעים להטלת פצצות האטום ומשמעות צעד


פרק 4:השואה

1.השואה בפולין עד לתחילת ביצוע "הפיתרון הסופי",ספטמבר 1939-יוני 1941

א.מדיניות הנאצים

1)המדיניות כלפי היהודים עד לריכוזם בגטאות (הגדרה, שפלה, ניתוק,בידוד,ניצול)

2)איגרת בזק

3)התוכניות לריכוז היהודים:לובלין-ניסקו,מדגסקר

4) הגטאות:מטרות מוצהרות והסברים והקמתם,דרך ניהול הגטו,התפקידים שהוטלו על היודנראטים,דרכי פיקוח על הגטו.

ב.דרכי ההתמודדות של היהודים בגטו

1)תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט,על המשפחה והחברה.

2)ארגון הגטו וניהולו ע"י היודנראט,פעילות של ארגונים אחרים בגטו

3)הישרדות-"קידוש החיים" וביטוייו

4)תנועות הנוער-מאפייני הפעולות

2.השואה בימי ביצוע "הפיתרון הסופי",יוני 1941-מאי 1945

א."הפיתרון הסופי

1)הקשר בין תחילת ההשמדה למלחמה בברית המועצות

2)השלבים בביצוע "הפיתרון הסופי":

3)ועידת ואנזה-נציגי הרשויות שהוזמנו,הנושאים שהועלו בישיבה,מטרות הכינוס ומקומה בתהליך ביצוע "הפיתרון הסופי"

ב.דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע "הפתרון הסופי"

1)המרד בגטאות

2)המרידות במחנות ההשמדה-מטרות וקשיים:

3)הלחימה של הפרטיזנים היהודים

4)לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

ג.יחס האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש, ויחס ממשלות העולם החופשי אל היהודים בזמן ביצוע "הפיתרון הסופי

1)יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש והגורמים לכך(צריך רק דוגמא ממדינה אחת בלבד) [צריך להוסיף דוגמאות]

2)חסידי אומות עולם(צריך לתת לפחות שתי דוגמאות) [צריך להוסיף דוגמאות]

3)עמדת ממשלות בעולם החופשי(צריך לתת דוגמא ממדינה אחת) [צריך להוסיף דוגמאות]

4)עמדת הצלב האדום ועמדת הכנסייה הקתולית בשאלת עזרה ליהודים בתקופת ביצוע "הפיתרון הסופי"


פרק 5:היהודים במערב אירופה,במרכזה ובדרומה ובארצות צפון אפריקה בימי השואה

א)היהודים בערב אירופה במרכזה ובדרומה(מאחת מהמדינות הבאות:הולנד,בלגיה,צרפת,רומניה,בולגריה,יוון,איטליה,הונגריה)

1)זמן כיבוש,דרגת הכיבוש ודרכי שלטון

2)ביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים במדינה שנבחרה

3)יחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים והגורמים לכך

4)דרכי התארגנות והתמודדות של היהודים בימי הכיבוש הנאצי

ב)היהודים בצפון אפריקה(מאחת המדינות הבאות:מרוקו אלג'יריה,לוב)

1)מדיניות משטר וישי או השלטון הפאשיסטי האיטלקי כלפי היהודים

2)יחס האוכלוסייה הקולוניאלית ויחס האוכלוסייה המקומית אל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה

3)דרכי ההתארגנות וההתמודדות של היהודים עם המציאות שנכפתה עליהם

ג)יהודי תוניסיה תחת שלטון נאצי ישיר נובמבר 1942-מאי 1943

1)נסיבות הכיבוש הנאצי ומטרתו.

2)מדיניות הנאצים כלפי היהודים בתוניסיה.

3)עמדת האוכלוסייה המקומית והאליטות הקולוניאליות (הצרפתית והאיטלקית) ליהודים.

4)קורות יהודי תוניסיה בששת חודשי השלטן הנאצי, האם הם חלק מהשואה.


פרק 6: היישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השניה

א.מדיניות הנהגת היישוב היהודי בא"י כלפי בריטניה – מדיניות של שיתוף ושל מאבק, סיבות ודרכי מימושה.

ב.היחסים בין אירגוני המחתרת בזמן המלחמה.

ג.תוכנית בילטמור – תוכנה. במה היא מהווה שינוי במדיניות הציונית.

ד.פעולות עזרה וניסיונות הצלה למען יהודי אירופה.


התקופה הרביעית: המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה - 50 וה - 60 עריכה

נושא העמקה:

פרק 1: המזרח התיכון בשנות ה – 50 וה – 60.

א.מגמות איחוד ומגמות פיצול במדינות ערב והשפעת המלחמה הקרה על מגמות אלה.

ב.מיצריים בתקופת שלטונו של נאצר – מדיניות הפנים ומדיניות החוץ.

ג.סוריה – מאבקי הכוח בין קבוצות פוליטיות, מפלגת הבעת' והתבססות שלטונה בסוריה.

ד.לבנון – הגורמים שאיימו על אחדותה ועל שלמותה של לבנון, מלחמת האזרחים ותוצאותיה.

ה.ירדן - הגורמים שאיימו על שלמותה ואחדותה של ממלכת ירדן והיחסים של ירדן עם העולם הערבי.

  • הערה: סעיפים א+ב הם סעיפי חובה. בסעיפים ג,ד,ה יש לבחור באחד.


פרק 2: מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון והשני של מדינת ישראל

א.הבהרת תפיסת הביטחון הבסיסי ותפיסת הביטחון השוטף.

ב.תופעת "ההסתננות" ופעולות התגמול.

ג.מלחמת סיני:

1)המהלכים שהובילו למלחמה: צעדים של מצריים שהגבירו את המתיחות.

2)הגורמים שהניעו את ישראל להצטרף למלחמה יחד עם אנגליה וצרפת נגד מיצריים.

3)התוצאות וההשפעות של מלחמת סיני.

ד.המאבק על מקורות המים והתקריות בגבול הסורי.

ה.מלחמת ששת הימים:

1)הגורמים למלחמת ששת הימים.'

2)הצעדים שנקט נאצר בתקופה שקדמה למלחמה (אפריל – יוני- 1967).

3)התוצאות וההשפעות של מלחמת ששת הימים.

ו.מלחמת יום הכיפורים:

1)הגורמים למלחמת יום הכיפורים.

2)המהלכים העיקריים של המלחמה (אין הכוונה לפרוט הקרבות).

3)תוצאות והשפעות של מלחמת יום הכיפורים.


פרק 3: דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה.

א.ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעליה וממדיה.

ב.דפוסי ארגון של העלייה.

ג.תהליך קליטת העלייה במדינת ישראל – קשיים, שיקולים מעצבים ודרכי קליטה.

ד.אירועי ואדי סאליב – יולי 1959, משמעותם והשפעתם.


פרק 4: זיכרון השואה

א.התמורות ביחס החברה הישראלית לשואה.

ב.דרכים בעיצוב זיכרון השואה.

ג.משפט אייכמן והשפעתו על יחס החברה הישראלית לשואה.


כיחידת גישור:

1.מגמות איחוד ומגמות פיצול במזרח התיכון

2.מלחמת סיני - סיבות והשפעות

3.מלחמת ששת הימים- סיבות והשפעות

4.מלמת יום הכיפורים- סיבות והשפעות

5.תהליך הקליטה במדינת ישראל בשנות ה-50 קשיים ודרכי התמודדות