היסטוריה לבגרות

דברים שעשיתי

עריכה

התמקדתי עד עכשיו בבניתת הספר היסטוריה לבגרות שרובו אך לא כולו הוא פרי מקלדתי.

 • ראשית צריך להודות לכל האנשים שתרמו בין אם רשומים ובין אם אנונימיים שתרמו להצלחה אם בעיצוב אם בהוספה של סיכומים חלקיים או מלאים ובין אם בתיקון שגיאות כתיב.כדי לא לשכוח אף אחד אני לא אציין פה שמות.
 • כרגע כמעט חצי מהספר כתוב, חציו האחר או זקוק לשכתוב\עריכה\הרחבה או לא קיים.
 • עכשיו לפירוט הסיכומים שיצרתי\תרמתי להם משמעותית:
  1. בנייה של העמוד הראשי וחלק נכבד מדפי המשנה שהקלו על העומס בעמוד הראשי.
  2. בנייה רחבה של כל היסטוריה ב':ארה"ב והיהודים(כל הנושא),תוקפנות ופיוס,מלחמת העולם השנייה והשואה כל הנושא(מלבד דוגמאות שעוד צריך להוסיף),גרמניה הנאצית 3 נושאים כתובים והאחרון בכתיבה,היישוב היהודי בא"י בזמן השואה רק סעיף אחד,בעיית הפליטים והעקורים על הנושא,המלחמה הקרה כל הנושא,מאבק היישוב היהודי על הנושא,תקופה רביעית יחידת גישור כל הנושא.
   • כמובן שהיו עוד אנשים שסייעו מלבדי.
  3. התחלה של היסטוריה א' בויקיספר.קודם לכן לא היה קיים הנושא.טרם תחילת העבודה שלי הספר היה דל מאוד ועסק רק בהיסטוריה ב' וגם כן באופן חלקי ביותר אך זה היה בסיס טוב להתחלה.תהליכי שינוי באירופה,התנועה הציונית,מלחמת העולם הראשונה,אירופה והמזה"ת לאחר המלחמה התחילו רוב הסיכומים עם סיכומים של משתמשים שונים ואני ערכתי הרחבתי\קיצרתי במידת הצורך.
  4. שנות ה-20 נושא העמקה נושא שנכתב ע"י משתמשים שונים וזקוק לעריכה,שנות ה-20 יחידת גישור נושא שנכתב על ידי.הגישות השונותוא"י בשנים 1933-36 גם הוא רובו נכתב על ידי.
  5. נושא ארצות האיסלאם נכתב על ידי.נושא האישים בהתחלה היה העתקה מסיכומונה(תוך ציון המקור) וכרגע 2 מתוך 4 הסיכומים הם לא מתוך סיכומונה.

דברים שצריך לעשות לפי נושאים

עריכה

פרויקט היסטוריה לבגרות

עריכה

מצב הנושאים שדורשים הרחבה/כתיבה/שכתוב

עריכה

דף נסיונות עריכה וכתיבה שלי

דפי משנה

עריכה

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

התבניות שיצרתי לספר היסטוריה לבגרות

עריכה