מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חוקי החשבון/חוקי חשבון חזקות/תרגילים

תרגילים

עריכה

חשבו ללא שימוש במחשבון:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

תשובות סופיות

עריכה
 1. 32
 2. 16
 3.  
 4.  
 5. 40
 6. 1000
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11. 3