מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/חוקי החשבון/שורשים/תרגילים

תרגילים

עריכה

חשבו ללא עזרת מחשבון:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

תשובות

עריכה
 1. 5
 2. 16
 3. 2
 4.  
 5. 2
 6.