מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/טכניקות של פישוט/פירוק לגורמים על פי נוסחאות הכפל הקצר

דוגמה 1

עריכה

נפרק לגורמים את

על פי נוסחאות הכפל מקוצר:

הגורמים הם: זאת אומרת שהגורמים הם ו- .

דוגמה 2

עריכה

נפרק לגורמים את  :

על פי חוקי חזקות:

על פי חוק החילוףוחוק הקיבוץ:

על פי נוסחאות כפל מקוצר

הגורמים הם: זאת אומרת שהגורם מופיע פעמיים במכפלה .

דוגמה 3

עריכה
פרק לגורמים את  
פתרון:
 
 
 
על פי חוקי חזקות ומכיוון ש  
 
על פי כפל מקוצר:
 
שימו לב! ניתן לפרק גם את  ! נמשיך במלאכת הפירוק:
 
מכיוון ש  :
 
על פי כפל מקוצר:
 
הגורמים הם:  ,   ו-  .