מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/מעריכים ולוגריתמים/דוגמות למשוואות מעריכיות עם e^x

דוגמה 1:

נתונה המשוואה . מצא את x.

פיתרון

נציב .

נשתמש בנוסחת השורשים כדי למצוא:

.