מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/מעריכים ולוגריתמים

פרק זה עוסק בשני תחומים חשובים והקשר בניהם. אלו הם תכונות המעריך של החזקה והלוגריתם. בפרק זה נדון במשוואות מעריכיות ולוגריתמיות וכן בתכונות הלוגריתם. נדון אף בנושא האי-שיויונות המעריכיים והלוגריתמיים.

תוכן עניינים


ראו גם