מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/בסיס/תרגילים

תרגילים פשוטים

עריכה

נסו לנחש איזה מספר (או מספרים) ניתן להציב במקום   על מנת שהמשוואות הבאות יתקיימו. לדוגמא עבור   התשובה הנכונה היא   כי  .

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.   (קשה)
 14.   (קשה)
 15.   (קשה)

תשובות

עריכה
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. יש פיתרון X=-1
 11.  
 12.  
 13.   (קשה)
 14.   (קשה)
 15.   (קשה)