מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/סדרות/מבוא/תרגילים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מצא בסדרה החשבונית ...-7 , -10 שני איברים סמוכים שמכפלתם היא 40