מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/סדרות

הקדמה

עריכה

נושא הסדרה הוא נושא מרכזי וחשוב באלגברה התיכונית, שיכול להופיע בהקשרים רבים ושונים. סדרות שימושיות מאוד גם במתמטיקה אוניברסיטאית, ומהוות את אחד הכלים הבסיסיים של המתמטיקאי או המדען במדעים המדוייקים.

מטרת פרק זה היא להציג את הנושאים הבסיסיים העוסקים בסדרות: מהי סדרה, מהן תכונותיהן של הסדרות החשבוניות והסדרות ההנדסיות, שהן שני מקרים פרטיים חשובים של סדרות, וכיצד ניתן לעבוד בחלק מהמקרים עם סדרות כלליות.

תוכן עניינים

יש צורך באיחוד