מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/ישר וחלקיו

הגדרת הישר

עריכה
 

ישר (באנגלית : line ומכאן קיצור l) ; הוא אקסיומה לפיה דרך שתי נקודות עובר ישר אחד בלבד. כלומר ישר אחד מורכב לפחות משתי נקודות.
חלקי הישר

עריכה

סימון קטעים

עריכה
 
  • האופן המלא לסימון קטע  , נעשה כך :  , פעמים רבות, נוהגים אנשים לרשום רק   .
  • את נקודות הישר נהוג לרשום באותיות קטנות, כמו למשל, הנקודה  .

בגאומטריה כל סימני החשבון תקפים, כלומר :

  • סימון קטעים שווים נעשה באמצעות סימן השוויון :  . כך למשל,  .
  • קטעים בעלי יחידות אורך שונה, מסומנים באמצעות הסימנים גדול קטן,  , למשל,  
  • חיבור וחיסור קטעים יתבצעו באמצעות סימן החיבור   וסימן החיסור