מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית

תוכן עניינים

גיאומטריה

בלימודי הגיאומטריה אנו בונים תורה מתמטית. אנו מתחילים ממספר קטן יחסית של מושגי יסוד והנחות יסוד ועל פיהם בונים תורה שלמה באופן הדרגתי. בכל שלב אנו מרחיבים את אוסף המושגים על ידי כך שאנו מגדירים מושגים חדשים, המתבססים אך ורק על מושגי היסוד ועל מושגים שהגדרנו על סמך מושגי היסוד. בכל שלב אנו מסיקים מסקנות חדשות הנובעות באופן לוגי (הגיוני) מהמושגים, הנחות היסוד וממסקנות קודמות. כך, נדבך על גבי נדבך, נבנית התורה המתמטית. כל טענה ומסקנה חדשה המצטרפות לתורה, צריכות להיות מגובות בנימוקים. הנימוקים יכולים להיות הנחות היסוד או מסקנות קודמות. צורת עבודה זו מבטיחה לנו שהתורה הנבנית תהיה עקבית וחסרת סתירות.

מבוא

ישר

זוויות

מצולע

משולשים

מרובעים

מצולעם נוספים

מעגל ועיגול

משפטים ונוסחאות

ערכים חסרים

קישורים חיצוניים