מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/מלבן

הגדרת המלבן

מקבילית בעלת זווית ישרה נקראת מלבן.


תכונות המלבן

למלבן יש את כל תכונות המקבילית ומספר תכונות מיוחדות משלו :

  • אלכסוניו שווים .
  • כל זוויותיו שוות זו לזו וישרות (90 מעלות).


נוסחאות במלבן

  • שטח: a X b
  • היקף : 2a + 2b

כאשר a ו-b הן צלעות המלבן.

תנאי לכך שמרובע הוא מלבן

  • מקבילית בעלת זווית ישרה.
  • מקבילית בעלת 2 זוויות סמוכות שוות.
  • מקבילית בעלת אלכסונים שווים.