מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/מעויין


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הגדרת המעויין

  • מקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות שוות נקרא מעויין.

תכונות המעויין
למעוין יש את כל תכונות המקבילית ומספר תכונות מיוחדות משלו.

  • אלכסוניו מאונכים זה לזה, חוצים זה את זה וחוצים את זוויות המעוין.
  • כל צלעותיו שוות זו לזו.

נוסחאות במעויין

  • היקף = .

כאשר a היא צלע המעויין.

תנאי לכך שמרובע הוא מעויין

  • מקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות השוות זו לזו.
  • מקבילית בעלת אלכסונים המאונכים זה לזה.
  • מקבילית בה האלכסונים הם גם חוצי זוויות.