מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משולש/משולש שווה שוקיים - תרגול

TriEx1.png

תרגיל 1עריכה

משולש ABC בתמונה הוא משולש שווה שוקיים(AB=AC).

נקודה E היא אמצע צלע BC.

נקודה D היא אמצע צלע AB.

הוכח: משולש BDE הוא משולש שווה שוקיים.

אתגר: מצא שני פתרונות שונים לתרגיל.

תרגיל 2עריכה

בתמונה נתון: BE=EC

זווית AEC ישרה.

זווית EAC שווה 35 מעלות.

מצא את זוויות המשולש ABC.תשובה: 55°, 55°, 70°