מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/נוסחאות בגיאומטריה

נוסחאות בגיאומטריה עריכה

לרוב, בנוסחאות בגיאומטריה, משתמשים בסימונים הבאים:

 • האותיות האנגליות   ו-  מציינות שטח.
 • האות האנגלית   מציינת היקף (Perimeter).
 • האותיות האנגליות   מציינות צלעות.
 • האות האנגלית   מציינת גובה לצלע (height).
 • האות האנגלית   מציינת רדיוס (במעגל) (radius).

מרובעים עריכה

נוסחת שטח המתאימה לכל המרובעים : מחצית מכפלת האלכסונים כפול סינוס אחת הזווית ביניהם .
הערה : כאשר האלכסונים צולבים :  .
כאשר האלכסונים אינם צולבים : לא חשוב איזו זווית ביניהם נבחר : כי  .
נוסחה זו מתאימה גם למרובע אמורפי ( ללא תכונות מיוחדות )
 • מלבן

שטח מלבן שווה למכפלת שתי צלעות סמוכות:  

 • מקבילית

שטח מקבילית שווה למכפלת צלע בגובה היורד אליה:  

 • מעויין

שטח מעויין ניתן לחישוב בשתי דרכים:

 1. מכפלת צלע בגובה המורד אליה (שכן מעוין הוא מקרה פרטי של מקבילית):  
 2. מחצית מכפלת האלכסונים:  
 • דלתון

שטח דלתון שווה למחצית מכפלת האלכסונים (מקרה פרטי של מעוין):  

 • טרפז

שטח טרפז שווה למכפלת מחצית סכום הבסיסים בגובה (האנך לשני הבסיסים):  

 • מעגל
  שטח מעגל שווה לפאי כפול ריבוע הרדיוס:  .
  היקפו שווה לפעמיים פאי כפול הרדיוס:  .
 • כדור
  שטח פניו של כדור שווה לארבע פעמים פאי כפול הרדיוס בריבוע:  
  נפחו של כדור הוא  .

נוסחאות במשולשים ישרי זווית עריכה

 • משפט פיתגורס:

משפט פיתגורס מגדיר את הקשר שבין צלעותיו של משולש ישר זווית:  . כאשר כאן a,b הם ניצבי המשולש ו-c הוא היתר שלו.

 • משפטי אוקלידס:
  • אורך הגובה ליתר בריבוע שווה למכפלת היטלי הניצבים אחד בשני.
  • אורך אחד הניצבים בריבוע שווה למכפלת היטלו על היתר ביתר.

שטח משולש עריכה

 • שטח משולש שווה למחצית המכפלה של צלע בגובה שיורד אליה:  .
 • שטח משולש שווה למחצית מכפלת שתי צלעות בסינוס הזוית שביניהם:  .
 • שטח משולש שווה למכפלת ריבוע צלע בסינוסי הזויות שלידו לחקל לפעמיים סינוס הזוית שמולו:  .
   חלק זה של הספר הינו קצרמר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולערוך אותו.