מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/רשימת הוכחה בסיסית

הוכחה בסיסיתעריכה

הוכחה בסיסית תכיל את הדברים הבאים:

  1. נתונים (Given).
  2. שרטוט - מומלץ.
  3. צ"ל : מה צריך להוכיח
  4. הוכחה עם הסבר לכל סעיף.
    • הסימן   ("מכאן נובע") מציג תוצאה משתי הנחות.
  5. מש"ל (או  )= מה שריצינו להוכיח.