מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/מצב הדדי של ישר ומעגל

בכדי למצוא את המצב ההדדי בין הישר למעגל, יש לפתור את שתי מערכות המשוואות: הישר והמעגל. על פי הפתרון של המשוואה הריבועית ניתן לקבוע את מערכת היחסים בין המעגל לישר.

המצב תיאור פתרון המשוואה דוגמה
נחתכים
הישר חותך את המעגל בשתי נקודות

נקודות החיתוך הם וגם

משיקים
לישר יש נקודה אחת משותפת


זרים הישר לא חותך את נקודות החיתוך

דלתא של המשוואה היא שלילית ולכן לא ניתן להוציא שורש. במילים אחרות המשוואות זרות.