מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/מציאת משוואת המעגל באמצעות שלוש נקודות על המעגל

בכדי למצוא את משוואת המעגל באמצעות נקודות עליו נציב את כולן במשוואה הכללית של המעגל ונמצא את הפרמטרים החסרים.


דוגמה 1:

מצא את משוואת המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם

נשווה בין שתי משוואות :


נשווה בין שתי משוואות נוספות :

נשווה בין שתי תוצאות המשוואות:

נציב במשוואת המעגל בכדי למצוא את הרדיוס אתה הנקודות :

נמצא את המשוואה הכללית של המעגל באמצעות הצבת הרדיוס ונקודת המרכז: