מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו - מעגל קנוני

משוואת המשיק למעגל קנוני () בנקודה הוא


דוגמה 1: מצא את משוואת המשיק למעגל הקנוני בנקודה

נתון ונקודת משיקה . נציב את הנתונים בנוסחה ונמצא כי משוואת המשיק הינה


הוכחה

עריכה
שלבים נוסחה כללית
נמצא שיפוע האנך מנקודת המרכז ( ) לנקודת ההשקה ( )  
נמצא את משוואת המשיק   באמצעןת שיפוע האנך למשיק  
נמצא את משוואת המשיק על פי    
נכפיל את המונה  
נעביר אגפים  
הנקודה ( ) נמצאת על המעגל ( ) ולכן ניתן להמיר את האגף השמאלי ברדיוס