מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/משיק למעגל המקביל או מתלכד עם הצירים

משיק מתלכד או מקביל עם הציר ה-

עריכה
 
ממוזער

אם המשיק מתלכד או מקביל עם הציר ה- , נקודת המרכז תהיה  

משיק מתלכד או מקביל עם הציר ה-

עריכה
 
משיק למעגל המתלכד עם ציר  

אם המשיק מתלכד או מקביל עם הציר ה- , נקודת המרכז תהיה